Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διοργάνωση του συμποσίου μπορείτε να λάβετε από:

α) την κα Νάντια Χαγιαλά (τηλ. 24210 06337, e-mail: nschag@lib.uth.gr)

β) την κα Χαρίκλεια Βολιώτη (τηλ. 24210 74892, 24210 06335, e-mail: secr@lib.uth.gr)


Πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν το θεματικό περιεχόμενο του συμποσίου (π.χ. θεματικές περιοχές εισηγήσεων, περιεχόμενα εισηγήσεων κλπ.) μπορείτε να λάβετε από τον κ. Μάριο Μπαλατζάρα (τηλ. 24210 06326, e-mail: mbal@lib.uth.gr), με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το ακαδημαικό μέρος της οργάνωσης του συμποσίου.


Αν θέλετε να επικοινωνήσετε εγγράφως μπορείτε να αποστείλετε fax στο 24210 74851, 24210 06345 ή επιστολή στη διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Μεταμορφώσεως 2, 38333 Βόλος).

Η υποβολή των κειμένων των παρουσιάσεων γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ilsym@lib.uth.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για τις περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα.

Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε πλέον τη ηλεκτρονική διεύθυνση ilsym@lib.uth.gr γιατί έχει καταργηθεί (μπορείτε να στέλνετε e-mails στις άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ανάλογα με το θέμα του μηνύματός σας)

 

   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό