Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 
  1. Νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εισηγήσεων - ανακοινώσεων: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 (η αρχική προθεσμία της 14/11/2008 παρατάθηκε για έξι ημέρες).


  2. Αρχική λήξη προθεσμίας για την υποβολή (online ή με fax) των αιτήσεων συμμετοχής στο συμπόσιο: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008 (επειδή υπάρχει ακόμη διαθέσιμος ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων η ημερομηνία παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που είναι 180 άτομα, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα εγγραφής κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του συμποσίου [11-12 Δεκεμβρίου 2008] μόνο εάν δεν συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός συμμετοχών).


  3. Διεξαγωγή του συμποσίου: Πέμπτη 11 & Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008


  4. Λήξη προθεσμίας υποβολής πλήρους κειμένου εισηγήσεων - ανακοινώσεων για την δημοσίευση των πρακτικών του συμποσίου: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009. Τα πρακτικά του συμποσίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (Acrobat pdf) και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου από τον ειδικό υποτομέα του δικτυακού τόπου (website) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
    http://ilsym.lib.uth.gr/program.asp

 

 

   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό