Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Λόγω των τελευταίων γεγονότων και των φοιτητικών κινητοποιήσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου, το συμπόσιο θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και ημερομηνίες (11-12/12/2008), στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πολυχώρου Τσαλαπάτα στο Βόλο. Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο χώρο διεξαγωγής μπορείτε να δείτε στη σχετική ιστοσελίδα (Χώρος Διεξαγωγής).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με εισήγηση-ανακοίνωση, καθώς και παρακολουθώντας τις συνεδρίες, στο πρώτο επιστημονικό συμπόσιο για την Πληροφοριακή Παιδεία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και τη συμβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ). Στο συμπόσιο καλούνται να συμμετάσχουν:
  • μέλη του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που έχουν ως κύριο (ή παράλληλο) αντικείμενο εργασίας την εκπαίδευση χρηστών (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από την απλή ξενάγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης μέχρι και εξειδικευμένα θέματα πληροφοριακής παιδείας)
  • διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, μέλη ΕΠ ΤΕΙ, διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80 ή με άλλη σύμβαση διδασκαλίας) των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ που συνεργάζονται ή θα ήθελαν να συνεργαστούν με τη βιβλιοθήκη του ιδρύματός τους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών τους στην εύρεση και χρήση πληροφοριακών πηγών σχετικών με το θεματικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκουν
  • διευθυντές/προϊστάμενοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
  • μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), στελέχη του ΥΠΕΠΘ, της ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ και του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων (Ε.Ε.Β), μέλη του Ε.ΣΥ.Π. (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας), της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης), και γενικότερα οποιοδήποτε μέλος της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ενεργειών πληροφοριακής παιδείας και δια βίου μάθησης.


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό