Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ACRL Information Literacy: Δικτυακός τόπος (website) της Association of College and Research Libraries (ACRL) των Η.Π.Α. Είναι το portal της ACRL για την Πληροφοριακή Παιδεία και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πηγών που βοηθούν στην κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της Πληροφοριακής Παιδείας ειδικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Australian and New Zealand Institute of Information Literacy (ANZIIL): Δικτυακός τόπος (website) του Ινστιτούτου για την Πληροφοριακή Παιδεία της Αυστραλίας και της Ν. Ζηλανδίας. Περιλαμβάνει διάφορες πηγές που αφορούν τα πρότυπα και τις εφαρμογές Πληροφοριακής Παιδείας στις δύο χώρες.

SCONUL Working group on Information literacy: Δικτυακός τόπος (website) της Society of College, National and University Libraries (SCONUL) της Μ. Βρετανίας. Περιλαμβάνει πηγές σχετικές με τα πρότυπα και την εφαρμογή των αρχών της Πληροφοριακής Παιδείας στα Βρετανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Information Literacy UNESCO-CI: O δικτυακός τόπος (website) της UNESCO για την Πληροφοριακή Παιδεία. Περιλαμβάνει συνδέσμους προς τα κείμενα πολιτικής της UNESCO για την Πληροφοριακή Παιδεία και προς μεγάλο αριθμό σχετικών δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών πηγών.

Information Literacy Weblog: Blog των γνωστών Βρετανών συγγραφέων σε θέματα πληροφοριακής παιδείας Sheila Webber και Stuart Boon. Περιλαμβάνει ειδήσεις και αναφορές από όλο τον πλανήτη σχετικά με τις εξελίξεις στην πληροφοριακή παιδεία (ενημερώνεται πάρα πολύ συχνά).

ACRL (2000) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Aνώτατη Eκπαίδευση: Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του "Information Literacy Competency Standards for Higher Education" που δημοσιεύθηκε το 2000 από την Association of College and Research Libraries των Η.Π.Α. (αρχείο Acrobat pdf).

ACRL (2001) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγμα έκθεσης για ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους: Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του "Information Literacy Instruction, Objectives for: A Model Statement for Academic Librarians" που δημοσιεύθηκε το 2001 από την Association of College and Research Libraries των Η.Π.Α. (αρχείο Acrobat pdf).

IFLA (2006) Το Μανιφέστο της Αλεξάνδρειας για τις Βιβλιοθήκες, την Κοινωνία της Πληροφορίας στη πράξη: Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του "Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action" που δημοσιεύθηκε από την International Federation of Library Associations and Institutions (αρχείο Acrobat pdf).

Πληροφοριακή Παιδεία - το Κλειδί για τη Δια Βίου Μάθηση: Διεθνές Συνέδριο για τις Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα το οποίο διεξήχθη από 14 έως 16 Ιουνίου 2006 στο Goethe-Institut Athen και διοργανώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών. Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου αναγράφεται το πρόγραμμα και έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές εισηγήσεις.

European network on Information Literacy (EnIL): Ευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών στην Πληροφοριακή Παιδεία που προέρχονται από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο είναι πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ιταλίας και συντηρεί βάση δεδομένων και δικτυακό τόπο όπου καταχωρούνται και δημοσιεύονται αντίστοιχα σχετικές πρωτοβουλίες και διοργανώσεις.


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό