Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Γραμματεία συμποσίου
  • Χαρίκλεια Βολιώτη, τηλ. 24210 74892, 24210 06335, email: secr@lib.uth.gr
Δικτυακός τόπος (website) & Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου
  • Δημήτρης Πατρινός
  • Σταμάτης Περίσσης

 

 

 

 

   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό