Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύονται σταδιακά οι περιλήψεις, οι παρουσιάσεις και τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων - ανακοινώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των εργασιών του συμποσίου (όπου δεν υπάρχουν πλήρη κείμενα αυτό οφείλεται στο ότι δεν υποβλήθηκαν μέχρι και σήμερα από τους αντίστοιχους συγγραφείς). Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου pdf όλο το τεύχος των περιλήψεων που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στις εργασίες του συμποσίου (στο ηλεκτρονικό τεύχος των περιλήψεων έχουν διορθωθεί τα λάθη που εντοπίστηκαν στην αρχική έντυπη μορφή του).

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
09:00-10:00 Εγγραφές
10:00-10:20 Έναρξη εργασιών συμποσίου
  Πρώτη συνεδρία
10:20-10:40 Πληροφοριακή Παιδεία και ελληνική ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Φωτεινή Πολυμεράκη [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
10:40-11:00 Η εκπαίδευση βιβλιοθήκης στο Α.Π.Θ.
Μαρία Λαφτσίδου, Βαρβάρα Σαρηγιαννίδου, Χριστίνα Ζιώγα, Αντώνης Χατζηχρήστος, Παναγιώτης Κώτσιος, Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου [περίληψη] [παρουσίαση]
11:00-11:20 Πληροφοριακή Παιδεία και εκπαίδευση χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ
Διονύσης Κόκκινος, Ελένη Παπαδάτου, Νίνα Σισαμάκη [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
11:20-11:40 Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και εκπαίδευσης χρηστών: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Ιφιγένεια Βαρδακώστα [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
11:40-12:00 Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Βασιλική Στρακαντούνα, Αργυρώ Φραντζή [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
12:00-12:40 Διάλειμμα
  Δεύτερη συνεδρία
12:40-13:00 Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch
Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
13:00-13:20 Πληροφοριακή Παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα
Μιχάλης Νικητάκης, Αναστασία Παμπουχίδου [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
13:20-13:40 «Ωρίων»: online πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού
Ηλίας Νίτσος, Αφροδίτη Μάλλιαρη [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
13:40-14:00 Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιάννης Κλαψόπουλος, Μάριος Μπαλατζάρας, Αγάπη Πολύζου [περίληψη] [παρουσίαση]
14:00-14:20 Ερωτήσεις / Συζήτηση
14:20-15:20 Γεύμα
  Τρίτη συνεδρία
15:20-16:20 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές): Στρογγυλό Τραπέζι
16:20-16:40 Η Πληροφοριακή Παιδεία όχημα για την ουσιαστική διασύνδεση των βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία
Χριστίνα Κανάκη [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
16:40-17:00 Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την Πληροφοριακή Παιδεία
Φωτεινή Ευθυμίου, Δημήτριος Κουής, Σπηλιοπαναγιώτης Ζιδρόπουλος [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
17:00-17:20 Θεματική πύλη για την Πληροφοριακή Παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ισπανικής πρωτοβουλίας e-COMS ως παράδειγμα εφαρμογής
Γιώργος Χριστοδούλου [περίληψη] [παρουσίαση]
17:20-17:40 Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε αμερικανικά πανεπιστήμια
Παναγιώτης Κώτσιος [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
17:40-18:00 Πληροφοριακή Παιδεία και ελληνική πραγματικότητα: ιδέες και προβληματισμοί που προέρχονται από τα σχετικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου
Χαρά Μπρίντεζη [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
18:00-18:30 Ερωτήσεις / Συζήτηση
 
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
  Τέταρτη συνεδρία
10:00-10:20 Η ηθική χρήση της πληροφορίας στο περιβάλλον της Πληροφοριακής Παιδείας
Χριστίνα Κυριακοπούλου, Δημήτρης Πολίτης, Μαρία Δουκατά [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
10:20-10:40 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση
Στέλλα Κορομπίλη, Αφροδίτη Μάλλιαρη, Γιώργος Χριστοδούλου [περίληψη] [παρουσίαση]
10:40-11:00 Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας: η περίπτωση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κυριακή Μπαλτά [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
11:00-11:20 Πληροφοριακή εκπαίδευση στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: παραδείγματα και προβληματισμοί από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιάννης Τσάκωνας [περίληψη] [πλήρες κείμενο] [παρουσίαση]
11:20-11:40 Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές
Μάριος Μπαλατζάρας [περίληψη] [παρουσίαση]
11:40-12:00 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ο ρόλος των βιβλιοθηκών
Χρήστος Καραγεωργόπουλος [περίληψη] [παρουσίαση]
12:00-12:40 Διάλειμμα
  Πέμπτη συνεδρία
12:40-14:10 Εθνική στρατηγική Πληροφοριακής Παιδείας - Σύνδεση με δράσεις Δια βίου Μάθησης και ΕΣΠΑ (Δ' ΚΠΣ): Στρογγυλό Τραπέζι
14:10-14:30 Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών συμποσίου

 

 

   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό