Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  English edition English edition
γραφικό
   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στο συμπόσιο μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε μέλος της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας ενδιαφέρεται για τους στόχους και τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτό.

Η συμμετοχή στο συμπόσιο είναι δωρεάν (δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συμπόσιο «Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση» μπορούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω ηλεκτρονική (online) αίτηση. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας την αίτηση σε μορφή αρχείου MS Word και να τη στείλετε με fax στο 24210 74851, 24210 06345 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΠΘ. Η προθεσμία εγγραφών λήγει τη Δευτέρα 24/11/2008. Επειδή υπάρχει ακόμη διαθέσιμος ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων η ημερομηνία παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που είναι 180 άτομα, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα εγγραφής κατά τις ημερομηνίες διενέργειας του συμποσίου (11-12/12/2008) μόνο εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός συμμετοχών. Στην περίπτωση που υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που προέρχονται από μέλη του προσωπικού των βιβλιοθηκών και του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ.Ηλεκτρονική (online) Αίτηση Συμμετοχής στο 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο "Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση"

Όνομα:*
Επώνυμο:*
Πατρώνυμο:
Ιδιότητα:*
Φορέας εργασίας:*
Διεύθυνση εργασίας:
Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό):
E-mail:*
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης)
εάν δεν εργάζεστε συμπληρώστε την λέξη
"άνεργος/η" στο πεδίο "Φορέας εργασίας"

      


   
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 2, 383 33 Βόλος
e-mail: ilsym@lib.uth.gr - τηλ. 24210 74892, 24210 06335 fax: 24210 74851, 24210 06345
Go to: www.epeaek.gr
γραφικό